top of page

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση του ιστότοπου που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fertighauskit.de.

Ο ιστότοπος www.fertighauskit.de (εφεξής η «Ιστοσελίδα») σχεδιάστηκε, αναπύχθηκε και ανήκει στην ΚΟΦΙΝΑΣ AE, με έδρα στην Αγία Παρασκευή Αθηνών, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 519, με ΑΦΜ 081136701, Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ και με Αρ. ΓΕΜΗ 001290201000 (εφεξής «η Εταιρεία»).

Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των βίντεο, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της παρούσας ιστοσελίδας εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Τα λογότυπα της ιστοσελίδας καθώς και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν και / ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτό την ιστοσελίδα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της εταιρείας.

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα  για τα κατωτέρω:

–              Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ή μπορεί να κριθεί για οποιοδήποτε λόγο ανήθικο (προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα κλπ) ή παράνομο ή, εν γένει, προσβάλλει, βλάπτει ή ζημιώνει την εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο και τα έννομα αγαθά αυτών,

–              Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), καθώς και οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή περιέχει κακόβουλο λογισμικό με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή λογισμικού υπολογιστών,

–              Κάθε άλλη ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,

–              Οποιαδήποτε συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της εταιρείας , οποιαδήποτε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω δύναται να επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η εταιρεία δεν ευθύνετα ιγια οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων εκ μέρους του Χρήστη.

Τιμές

–  Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στον τιμοκατάλογο Προκατασκευασμένων είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνουν, ΦΠΑ, ΚΑΙ Μεταφορά.

– Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα και ο χρήστης της Ιστοσελίδας το αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών, οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την Ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε τη δέουσα επιμέλεια να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν λάθη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πότε χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα?

Εγγραφή στο newsletter και την αποστολή ενημερώσεων : Για την εγγραφή στα newsletters και την αποστολή ενημέρωσης θα πρέπει να μας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email). Με την εγγραφή και την αντίστοιχη συγκατάθεση σας, θα μπορείτε να απολαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις.

Τρόποι με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας:

1) Email

2) Συμβατική αλληλογραφία

3) Προσαρμοσμένη ηλεκτρονική διαφήμιση

Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται:

–  Ονοματεπώνυμο. Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επώνυμο) και τις επωνυμίες των πελατών μας και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τα προϊόντα μας ή κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter).

– Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας και των προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τα προϊόντα μας ή όταν κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter).

– Διεύθυνση. Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας των επισκεπτών όταν κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter), και έχει επιλεχθεί από το χρήστη ως τρόπος επικοινωνίας η συμβατική αλληλογραφία.

–  Αριθμός τηλεφώνου. Συλλέγουμε τον αριθμό τηλεφώνου όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για κάποιο από τα προϊόντα μας ή όταν γίνεται εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) για να παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τις υπηρεσίες μας.

–  Λοιπά Στοιχεία Διεύθυνσης. Συλλέγουμε τα λοιπά στοιχεία διεύθυνσης (Πόλη, Χώρα, ΤΚ) όταν γίνεται εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) και έχει επιλεχθεί από το χρήστη ως τρόπος επικοινωνίας ή συμβατική αλληλογραφία.

Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας με το να μη συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

– Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters επ’ αόριστον και μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newsletters ή/και προωθητικό υλικό.

– Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο  fertighauskit@kofinas.gr.

Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής τήρησή τους. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους
 

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με άλλους ιστότοπους για την καλύτερη πληροφόρηση των επισκεπτών. Οι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα, και εφόσον δεν συνεργάζονται μαζί μας δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι ιστοσελίδες αυτές ακολουθούν δική τους ξεχωριστή πολιτική απορρήτου, την οποία είναι δέον να διαβάσετε σε περίπτωση που επισκεφθείτε κάποιον σύνδεσμο. Οι ιστότοποι αυτοί είναι οι εξής: Facebook, Instagram, Youtube.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

–  Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.

–  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

– Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.

– Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

bottom of page