top of page

Πολιτική  Ποιότητας – Περιβάλλοντος – ΥΑΕ

Η εταιρία ΚΟΦΙΝΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ Α.Ε. έχει ως αντικείμενο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εμπορία και τοποθέτηση προκατασκευασμένων κτιρίων.

Βασικές δεσμεύσεις της εταιρίας αποτελούν:

  1. η παροχή σταθερής και υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών και η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, και

  2. η προστασία του περιβάλλοντος και της ΥΑΕ

Επιπρόσθετα η εταιρία δεσμεύεται για:

   3. τη συμμόρφωση των υπηρεσιών και των πρακτικών της με την ισχύουσα Νομοθεσία  και το σχετικό Κανονιστικό πλαίσιο,

   4. την πρόληψη της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος,

   5. τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη, μείωση και εξάλειψη των κινδύνων και απειλών για την υγεία και την 

       ασφάλεια στους χώρους εργασίας της εταιρείας,

   6. να παρέχει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για την αποφυγή και πρόληψη τραυματισμών     

       και επαγγελματικών ασθενειών,

   7. μείωση των αποβλήτων που παράγει και την προώθηση πρακτικών ανακύκλωσης, μείωση της κατανάλωσης ενεργειακών και

       φυσικών πόρων,

   8. να ενθαρρύνει τη διαβούλευση με τους εργαζόμενους και την συμμετοχή τους στα θέματα που είναι σχετικά με την  υγεία και την

       ασφάλεια στην εργασία.

Η Διοίκηση διασφαλίζει την επίτευξη των ανωτέρω δεσμεύσεων μέσω :

   A. της εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης (ΕΣΔ) σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και

       ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του μέσω περιοδικών ελέγχων, ανασκοπήσεων     

       και ανάλυσης της σχετικής διακινδύνευσης,

   B. της συνεχούς κατάρτισης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των στελεχών της ώστε να προάγουν τους σκοπούς της Εταιρίας σε κάθε

        τους δραστηριότητα,

   C. την παροχή επαρκών πόρων για την υλοποίηση του ΕΣΔ και την περιβαλλοντική διαχείριση,

   D. καθιέρωσης Στόχων, η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται ώστε να εξαλείφονται ή να μειώνονται οι αρνητικές            επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών της, στο περιβάλλον και την ΥΑΕ.

 

Πολιτική Ποιότητας-Περιβάλλοντος-.jpg

Η  διαρκής προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των Υπηρεσιών και του ΕΣΔ, 
αποτελεί κύριο μέλημα της  Εταιρίας  και φιλοσοφία κάθε εργαζομένου της.

bottom of page